Kids

Aanmelden

Wachtlijst CBS De Wingerd

 

Vanwege het groeiende aantal leerlingen dat naar De Wingerd komt, zitten bijna alle groepen momenteel vol en hanteren wij een wachtlijst. Alleen in de huidige groep 3 is er nog beperkt plek mogelijk. 

 

Wanneer u uw kind op de wachtlijst wilt plaatsen, kunt u ons bereiken via: 
  • Telefonisch: 0320-222745

  • Via email: administratie.wingerd@scpo-lelystad.nl 

  • Via het contactformulier 

  • Of mondeling tijdens een bezoek aan onze school

Vermeld graag de voor- en achternaam van de leerling, zijn/haar geboortedatum, uw naam, adres en telefoonnummer. 

 

Zodra wij beschikbare plekken hebben, nemen wij contact op de eerst volgende op de wachtlijst.

 

 

Indien het aantal aanmeldingen de beschikbare plaatsen te boven gaat is de werkwijze als volgt:  

  1. De eerste lijst is voor broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten. 
  2. De tweede lijst is voor kinderen die in ons verzorgingsgebied (de wijk) wonen. 
  3. De derde lijst is voor kinderen die in andere wijken wonen. 

 

Verhuizingen en nieuwbouwwijken Lelystad 

 

Wij zien met name een sterke toename van leerlingen uit verhuizingen en de nieuwbouwwijken rondom De Wingerd. Mocht u bouw- of verhuisplannen hebben vergeet dan niet om vroegtijdig kenbaar te maken interesse te hebben in onze school. Wij kijken dan naar de beschikbare ruimte vanuit onze wachtlijst.

 

Wij zijn dankbaar dat er zoveel ouders/verzorgers kiezen voor De Wingerd. 

Ook zijn veel ouders ware "ambassadeurs" en net zo enthousiast als wij over ons onderwijs. 

 

 

Aanmelding van een kleuter


Vanaf de 3e verjaardag van uw kind kunt u contact met ons opnemen voor het aanmelden.

Bij aanmelding van een kleuter wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de directeur van de school. Tijdens dit gesprek kunt u zich een beeld van de school vormen en bent u vrij om uw vragen te stellen. We vinden het leuk als uw kind meekomt. Er is een speelhoekje aanwezig. 
Bij elke aanmelding bekijken we met alle betrokkenen of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. U ontvangt binnen een maand een schriftelijke bevestiging van de aanmelding van onze administratie.

Aanmelden van broertjes of zusjes:
Als er al een broertje of zusje op school zit, kunt u het inschrijfformulier voor uw kind bij de administratie opvragen. Dit kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. 

 

Intake gesprek:

Na de aanmelding van uw kind bij ons op school krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Ongeveer 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u het intakeformulier. Wij vragen u om dit formulier in te vullen en terug te sturen naar school. Tijdens het intakegesprek (met ouders/verzorgers en kind) bespreken we het formulier en gaan wij dieper in op de ontwikkeling van uw kind. Op deze wijze krijgen wij een indruk wat de onderwijsbehoefte is van uw kind en kunnen we meteen een goede start maken.

 

Aanmelding van een leerling die instroomt vanuit een andere school


Als u gaat verhuizen of u zoekt een andere basisschool voor uw kind dan kunt u op dezelfde wijze contact opnemen als hierboven genoemd is. De intern begeleider zal in alle gevallen contact opnemen met de huidige school. Daarna zal er worden gekeken of er plaats is in de betreffende groep. Hierbij zal rekening worden gehouden met de onderwijsbehoefte van het kind en of het passend is in de nieuwe groep. Uw kind komt dan een dag op school meedraaien. Als het lerarenteam akkoord is met de aanname van het kind, vullen de ouders het inschrijfformulier in en wordt bepaald wanneer hij of zij in de groep kan worden geplaatst.