Actueel

Nieuwbouw!

 

Persbericht dec '23:

Een paviljoen in het groen, toegankelijk vanaf alle kanten; dat is de basis voor Kindcentrum Voorhof. Wat bestond uit vier losse onderdelen - CBS De Wingerd, OBS De Regenboog, GO! Kinderopvang en gymzaal – wordt naar een ontwerp van NEXT architects en het Deense Christensen & Co Architecten (CCO) één geheel, waar leren met en van elkaar centraal staat.  

 
Het gebouw in de Atolwijk in Lelystad is in nauwe samenwerking met alle gebruikers tot stand gekomen. Door middel van werksessies is een wensenpakket geformuleerd met als resultaat het door NEXT architects en CCO ontworpen, gedraaide paviljoen. Door de draai ontstaat de mogelijkheid het park optimaal te gebruiken. Ook verbeteren de zichtlijnen over het park en, nog een groot voordeel, het paviljoen heeft hierdoor geen voor-en achterkant; het is vanaf alle zijden toegankelijk. De indeling van het paviljoen, de connectie van het gebouw met de natuurlijk omgeving en de op de natuur geïnspireerde kleuren van het nieuwe kindcentrum nodigen optimaal uit tot ontplooiing en laten talent tot bloei komen. Architect Marijn Schenk van NEXT: “Alzijdigheid was voor ons een sleutelvoorwaarde in het ontwerp; een paviljoen in het park zonder achterkanten en aan alle zijdes even aantrekkelijk.“ 

 

Het gebouw is huiselijk van binnen en van buiten. Aan de binnenzijde biedt het schuine dak geborgenheid, aan de buitenzijde gaat de vorm een relatie aan met het omringende groen. “Bij Kindcentrum Voorhof gaat onze architectuur voornamelijk om het zich thuis laten voelen van de kinderen. We hebben ruimtes ontworpen waar ze kunnen leren, spelen en zich comfortabel kunnen ontwikkelen. Het ontwerp creëert een omgeving die nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding aanmoedigt,” voegt architect Mikkel H. Sørensen van CCO toe.   

 

De identiteit van de groene gevel oogt als een bladerdak en sluit daarmee aan bij de groene omgeving. Het gebruik van Pretty Plastic voor de gevel, gemaakt van gerecycled plastic, geeft het ontwerp ook een circulair karakter. De patio haalt het groen naar binnen en verbindt de verschillende gebruikers met elkaar. Schenk: “Het gebouw is een paviljoen in het park, maar krijgt met de patio weer een park in het paviljoen. En daarmee lucht, licht en ruimte in het hart van het gebouw.“ De connectie van de twee scholen, wordt benadrukt doordat de grote vides en de aula verbonden zijn aan de patio. Toch behouden OBS De Regenboog, CBS De Wingerd, opvang De Kleurfontein en de gymzaal alle ook een eigen identiteit. Dit komt onder meer tot uiting door inpassing van setbacks in de gevel die de afzonderlijke entrees benadrukken en de eigen invullingen van de aula en de tribunetrap. 

 

 

 

maart 2023

 

Bakactie giro 555

 

De verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië raakt ook de kinderen van De Wingerd. Zij hebben een bakactie georganiseerd waarbij leerlingen taart/cupcakes/cake/brownies en andere lekkernijen konden verkopen (en kopen!) voor € 0,50 per stuk.

Vrijdag 10 maart was het zover! De school was gevuld met heerlijke geuren en gezellige chaos. Het was super geslaagd, ontzettend gezellig en zeer goed bezocht! Wat een fantastisch idee!

 

De opbrengst was maar liefst € 732,23!

 

 

 

Batterijen opbrengst

 

Bedankt voor alle ingeleverde batterijen! Dit heeft het mooie bedrag van € 84,50 opgebracht voor onze school!

Blijft u mee sparen?

 

december 2022

 

Meester Ahmed

 

Zaterdagavond 24 december 2022 kregen wij het vreselijke nieuws te horen dat onze collega Meester Ahmed plotseling is overleden. Hij zal door ons en de kinderen zeer gemist worden. Via onderstaande link is een eerbetoon van ons aan Ahmed te zien. Daaronder is ook een link naar een online condoleanceregister. 

 

Eerbetoon Ahmed

Condoleance register

 

februari 2021 

 

Plannen voor nieuwbouw Wingerd en Regenboog

 

November 2021 

 

Meester Ahmed concierge van het jaar!

 

Mad Science 

Mad Science komt op De Wingerd & Regenboog Lelystad!
Dit schooljaar komt er wederom weer een gekke wetenschapper van Mad Science de
naschoolse Techniek & Wetenschap cursus met 6 nieuwe thema’s verzorgen.

 

Augustus rookvrij schoolplein: 

 

Rookvrij schoolplein

Sinds 1 augustus 2020 geldt de wettelijke verplichting voor scholen om te voldoen aan een rookvrij schoolplein. Deze maatregel geldt daarna te allen tijde (24 uur per dag en 7 dagen per week) en betreft dus iedereen die zich op het schoolplein begeeft (personeel, ouders, stagiaires, leveranciers, werklui, bezoekers). Op het schoolplein zelf wordt dit aangegeven met 3 borden en enkele tegels. Ons schoolgebouw zelf is al langer een rookvrij gebouw. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil met deze wettelijke verplichting bereiken, dat onze jongeren later niet gaan roken. Het zal duidelijk zijn waarom dat nog steeds heel belangrijk is. Roken (en meeroken) zijn helaas nog de belangrijkste bronnen van gezondheidsverlies en erger. Met een rookvrij schoolplein willen we onze kinderen helpen een gezonde keuze te maken en hen een goed voorbeeld geven. Uit onderzoeken blijkt namelijk, dat ongeveer de helft van de jongeren hun eerste sigaret rookt op een schoolplein. Kinderen die anderen zien roken, gaan zelf ook eerder roken. Daarom hebben wij als school en ouders/verzorgers een grote verantwoordelijkheid om deze maatregel te handhaven. Onze kinderen horen les te krijgen in een rookvrije omgeving. Daar hoort als gezonde school een rookvrij schoolplein bij. Met zijn allen kunnen we daar op letten en een goed voorbeeld doet goed volgen.

 

 

Er zijn nog geen actuele foto's aanwezig