Voor- en naschoolse opvang

Veel ouders van onze school maken gebruik van voor- en naschoolse opvang. De meest dichtbijzijnde is die van Go! Kinderopvang. Deze is ondergebracht naast het gebouw van de Regenboog, vlak achter achter de Wingerd op nog geen 200 meter lopen.

Via https://www.go-kinderopvang.nl/ leest u meer over Go! Kinderopvang. De lokatie gehuisvest in de Regenboog heet De Kleurfontein.

 
Na schooltijd halen verschillende BSO's de leerlingen van school op om na schooltijd daar te worden opgevangen. Ouders maken hier zelf afspraken over met de BSO. Het is fijn dat leerkrachten geïnformeerd zijn over wie wanneer naar welke BSO gaat.

 

De schoolleiding is op de hoogte van gastouders/BSO's in de buurt. 

Mocht u vragen hebben over voor of naschoolse opvang dan kunt u altijd contact opnemen met de schoolleiding. 

Wees op tijd met aanmelden i.v.m. wachtlijsten.